Email: vivumuasam@gmail.com | Hotline: 0912 109 908

Những trường hợp được vay vốn mua nhà ở xã hội năm 2018

Những trường hợp được vay vốn mua nhà ở xã hội năm 2018

- 2018-04-12 13:30:37

Đối tượng được vay vốn mua nhà ở xã hội năm 2018 gồm người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị...

Thông Tấn Xã Việt Nam

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM
Trở lên trên